Gratis verzending in NL en Benelux vanaf € 75

Herroepingsformulier

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de

overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: 

 

 

PUABI

Gasthuishofje 25

2042 JS Zandvoort

info@puabi.nl  

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende producten herroep: 

 

 

 

 

Ordernummer: 

Besteld op (DD-MM-YYYY) : 

Ontvangen op: (DD-MM-YYYY) :

Reden van retour: 

 

 

 

 

Naam ontvanger: 

Adres ontvanger: 

Email adres:

Telefoonnummer: 

IBAN rekeningnummer: 

Handtekening (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

Plaats:

Datum: